Aktuality, oznamy a výzvy

Niekedy sa stane, že aj pri najdôkladnejšej prevencii nás premôže nejaká choroba. Nádcha, soplík, chrípka... Sú však aj také neduhy, ktorým sa človek neubráni žiadnou prevenciou. Keď sa na poli ukáže burina, vezmeme do rúk motyku a burinu vykopeme. V nemocnici nám nádor z tela odstránia skalpelom. Burina lieta, krv tečie a výsledkom je záhrada...

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

V zasneženej mrazivej zime, keď sa stuhnutý hmyz schová do hlbokých škár či pod zem, musia prezimujúce operence čerpať energiu len z olejnatých, výživných semien ktoré je v tomto období veľmi ťažké v prírode a meste nájsť. V prírode zbierajú bukvicu, semená ihličnanov a najrôznejších rastlín, ako bodliaky a hluchavky a iné. V zasneženej zime býva o...

Aj takto môže dopadnúť ničnerobenie a ponechanie lesa na samovývoj. Porast bol zničený lykožrútom smrekovým. Bohužiaľ, aj vďaka pomalým zmenám vlastníckych pomerov v rozhodujúcom čase nebola lykožrútová kalamita spracovaná načas, plocha nebola okamžite zalesnená. Príroda rozhodla, že na danej lokalite les nadlho rásť nebude. Plochu obsadil smlz,...

Zima nieje len o chlade a zlých cestách. Zima vie byť aj uchvacujúca a má svoje čaro. Padajúci sneh ozdobil aj naše lesy a stromy obliekol do krásneho bieleho kabáta. Dobré snehové podmienky sú ideálne na bežkovanie.

Porast 83a je na začiatku plánovanej štyridsaťročnej obnovnej doby. To znamená, že zásobu dreva hornej etáže by sme v závislosti od nástupu prirodzenej obnovy mali postupne vyťažiť v priebehu nasledujúcich štyridsiatich rokov. Plánovaný je maloplošný clonný rub skupinovitý. Porast je však drevinovým zložením a potenciálom prirodzenej obnovy vhodný...

Nový most

04.12.2018

Vážení Podolínčania, už niekoľko týždňov chodíme do doliny po novom, kvalitnom moste. Jeho výstavbu na základe výsledku transparentnej verejnej súťaže realizovala stavebná spoločnosť NOLEN. Všetky práce prebiehali podľa pokynov projektanta, v súlade s projektovou dokumentáciou a v zmysle zverejnenej zmluvy. Na financovaní sa okrem spoločnosti Lesy...

K významnejšiemu poškodzovaniu mladého lesného porastu dochádza v dobe vegetačného kľudu, keď má raticová zver potravnú núdzu. Črieda raticovej zveri dokáže počas núdze v zimnom období spásť obrovské niekoľko hektárové plochy vzácnych mladých lesných porastov v krátkom čase. V zime sa cez zmrznutý sneh zver ťažko dostáva k bylinám ktoré rastú tesne...

Vážení Podolínčania, priatelia prírody. Máme za sebou prázdniny, deti sa vrátili do škôl a my k našej práci. Tak ako sú našou budúcnosťou deti, sú ňou aj naše lesy. My pokračujeme v starostlivosti o ne s cieľom udržať ich v dobrej kondícii a previesť ich nástrahami vývoja a vplyvov škodlivých činiteľov až do dospelosti. Vedeli ste, že lesný...

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej...

"Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta." (John Muir)