Verejné obstarávanie

Profil obstarávateľa

Identifikácia obstarávateľa                                       
Názov: Lesy mesta Podolínec s.r.o.
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Homola - konateľ spoločnosti
Sídlo: Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec
IČO: 50332490
DIČ: 2120288148
IČ DPH: SK2120288148
Tel.: 052/43 914 15
Mobil: 0904 132 228

E-mail: konatel@lmp.sk


„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet. Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho...“ (Anthony de Mello)