Príďte nám pomôcť

20.05.2019

Ing. Pavel Homola, konateľ spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o. pozýva ochotných dobrovoľníkov na pomoc pri vyťahovaní pneumatík z potoka v Kline. Zraz v sobotu 22. júna o 9:00 v kancelárií mestských lesov. Svoju účasť prosím potvrdiť konateľovi na čísle 0903 789 288 alebo Mgr. Dominike Skybovej 0904 113 590. 

Doprava dobrovoľníkov na miesto diania je zabezpečená.