Ochrana lesov
Sem vložte podnadpis

Na ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu (lykožrút smrekový, lykožrút lesklý a vrcholcový) sa každoročne inštalujú feromónové lapače a kladú klasické lapáky. Pravidelne sa lesníkmi kontrolujú a vymieňajú návnady počas celého aktuálneho obdobia (sezóny). Týmto sa zabezpečuje preventívna i priama ochrana lesných porastov proti podkôrnemu hmyzu a tak sa zmenšuje riziko ich predčasného odumierania.

V rámci ochrany sa vykonáva aj zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej službe v lese.

Nemalá pozornosť sa venuje aj pravidelnej ochrane proti požiarom a požiarnej prevencii. V lesoch lesníci vykonávajú lesnú stráž, ktorá je zameraná najmä proti krádežiam dreva.