Aktuality, oznamy a výzvy

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov, a to teplým, suchým a veterným počasím, pri ktorých vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody. Najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období je spaľovanie organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne...

Lesom pomáhať treba, ale len vysádzať stromky nestačí. Vysadeným sadeniciam treba venovať niekoľko rokov pozornosti a starostlivosti, kým vyrastú z hustej buriny, odolajú tlaku hladnej zveri a stanú sa z nich stromy, ktoré už netreba "vodiť za ručičku".

Firemný teambuilding je skvelou príležitosťou pomôcť prírode a zároveň sa o nej čosi viac dozvedieť. Ako na to? Napríklad takto. Partia zamestnancov spoločnosti HENGSTLER z Kežmarku ponúkla mestským lesom v Podolínci, že vyčistí okolie rekreačného chodníka Sovia poľana a mestské lesy na oplátku ponúkli, že zamestnancom čo to o okolitých lesoch...

Legenda hovorí, že je neradno nahnevať horára, lebo pozná v lese miesta, kde vás nikto nenájde😊. To samozrejme tiež, ale hlavne pozná miesta, ktoré stojí za to vidieť a navštíviť. Na rekreačnom chodníku Sovia poľana, ktorý vybudovali a spravujú Lesy mesta Podolínec je miest očarujúcich, tajomných aj zaujímavých neúrekom. Všimli si to aj tvorcovia...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii...

Mestské lesy v Podolínci pristupujú k lesu ako ku komplexnému živému celku s vedomím, že druhová pestrosť je zárukou ekologickej stability a tá je zase zárukou plnenia všetkých dôležitých funkcií lesov. V spolupráci s miestnou rybárskou organizáciou sme sa preto zúčastnili zarybňovania a vypúšťania pstruha potočného do Krížneho potoka. V našich...

Obdobie podbeľov, snežienok a deväťsilov je dávno za nami a na dvere klope sezóna kvitnutia orchideí. Tú v našich lesoch už tradične otvára vstavačovec májový. Najskôr ho možno nájsť na lúke pod lesom za kaplnkou sv. Huberta, neskôr aj na presvetlených okrajoch lesných ciest a udržiavaných lesných skladov. Hneď za ním rozkvitajú aj vstavačovec...

V roku 2021 bolo v Prešovskom kraji zaznamenaných 11 požiarov v odvetví lesného hospodárstva. Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 14 050 €. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby. Boli uchránené hodnoty v sume 40 500 €. Celková plocha zasiahnutá lesnými požiarmi bola do 9 ha. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy...

Rekreačný chodník Sovia poľana sprístupňuje podolínske mestské lesy v pohorí Spišská Magura takmer šesť kilometrov dlhou trasou, prechádzajúcou klenbami storočných jedlín, tmavými mladinami, zavedie Vás na horské lúky, lesné polianky, či do porastov, pripomínajúcich pralesy, no kde predsa ľudia ťažia drevo po stáročia. Chodník spája viacero...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 07.04.2020 od 08,00 hodiny do odvolania.

Prívlastok v názve článku nepoukazuje na náročnosť výpočtov, ktorým sa budeme venovať, tie sú veľmi jednoduché. Vysoké sú škody, ktoré v lesoch spôsobuje premnožená vysoká zver.

"Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta." (John Muir)