Aktuality, oznamy a výzvy

V roku 2021 bolo v Prešovskom kraji zaznamenaných 11 požiarov v odvetví lesného hospodárstva. Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 14 050 €. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby. Boli uchránené hodnoty v sume 40 500 €. Celková plocha zasiahnutá lesnými požiarmi bola do 9 ha. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii...

Rekreačný chodník Sovia poľana sprístupňuje podolínske mestské lesy v pohorí Spišská Magura takmer šesť kilometrov dlhou trasou, prechádzajúcou klenbami storočných jedlín, tmavými mladinami, zavedie Vás na horské lúky, lesné polianky, či do porastov, pripomínajúcich pralesy, no kde predsa ľudia ťažia drevo po stáročia. Chodník spája viacero...

Jednou z takýchto nenahraditeľných činností je približovanie dreva v lesných porastoch, kde je terén natoľko náročný, že jediným možným spôsobom, ako priblížiť vyťažené drevo, je pomocou koní.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 07.04.2020 od 08,00 hodiny do odvolania.

Prívlastok v názve článku nepoukazuje na náročnosť výpočtov, ktorým sa budeme venovať, tie sú veľmi jednoduché. Vysoké sú škody, ktoré v lesoch spôsobuje premnožená vysoká zver.

V posledných dňoch sa výrazne zvýšil pohyb ľudí v prírode. 🤸‍♂️ Je to pochopiteľné, je krásna 🍀, načerpáme v nej energiu, pobyt na čerstvom vzduchu a na slnku 🌞 priaznivo vplýva na naše zdravie a čo je dôležité, sme v nej v bezpečí pred koronavírusom. 💞

Medzinárodný deň lesov si pripomíname každoročne od roku 2012 kedy ho prvýkrát vyhlásilo valné zhromaždenie OSN. Deň oslavuje a zvyšuje povedomie o dôležitosti všetkých druhov lesov o úžitkoch, ktoré lesy poskytujú celej spoločnosti pri napĺňaní vízie a cieľov udržateľného rozvoja. Témou roku 2020 sú Lesy a biodiverzita.

Vedeli ste, že vynaliezavosť nie je výsadou ľudí? Určite áno. Aj niektoré zvieratá dokážu používať nástroje, alebo stratégie, ktoré im uľahčujú život. Ale že množstvo najrôznejších "life hackov" používaju aj rastliny, to až také známe nie je. Svoje o tom vedia už aj žiaci Podolínskej základnej školy, ktorým o adaptačných mechanizmoch vysokohorských...

Vianočné stromčeky môžete zakúpiť počas pracovných dní od 06:30 do 14:30 hod. v budove lesov mesta Podolínec na ulici Jozefa Smreka 3.

"Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta." (John Muir)