Rekreačný chodník Sovia poľana

11.11.2020

Prvý rekreačný chodník v Podolínci sa konečne stáva realitou a mestské lesy sú tak opäť bližšie k ľuďom. Jeho ambíciou je nielen doplniť ponuku poznávacích a rekreačných možností v okolí mesta, ale aj vytvoriť príležitosti pre organizovanie spoločenských, kultúrnych či športových podujatí, resp. stať sa súčasťou environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky nielen v rámci spolupráce mestských lesov so základnou školou, ale aj smerom k širšej verejnosti. Dnes už je takmer hotový, no myšlienka vybudovať rekreačný chodník vznikla na mestských lesoch už v roku 2017. O dva roky neskôr lesníci prvý krát v teréne vyznačili koridory a zaujímavé miesta, ktoré mali byť pospájané trasou, pozostávajúcou z existujúcich lesných ciest a nového chodníka, ktorý bolo potrebné v náročnom teréne dobudovať. Projekt aj trasa prešli počas plánovania a realizácie viacerými úpravami a zmenami. Vo výsledku má navrhnutá trasa 5,3 km a začína aj končí pri Ferovej búde v doline Krížneho potoka. Chodník prechádza starými jedľovými lesmi, tmavými mladinami, ale aj bohato štruktúrovanými, druhovo a priestorovo rozmanitými porastami. Spája viacero prírodných pozoruhodností, opustené objekty niekdajšej geologickej a banskej činnosti a je zaujímavý aj z botanického, dendrologického, či lesníckeho hľadiska. Na svoje si prídu turisti, športovci, hubári aj poľovníci. Trasa nie je pre peších turistov náročná a bez problémov ju zvládnu aj deti. Kvôli riziku kolízií v strmších, členitejších, užších, či menej prehľadných úsekoch však nie je vhodná pre cyklistov. Značená je bielo zeleným značením. Úkryt pred dažďom poskytnú dva prístrešky, chodník bude v poslednej fáze realizácie doplnený informačnými tabuľami a niekoľkými lavičkami. Predpokladaný termín ukončenia prác a oficiálneho otvorenia je apríl 2021.

Aj kvôli komplikovanej situácii, kedy sa lesy stávajú jedným z mála útočísk, kde je v súčasnosti možné voľne sa pohybovať, pristúpili mestskí lesníci k pomerne neštandardnému kroku a ponúkli verejnosti možnosť otestovať chodník v dĺžke cca 5 km ešte pred oficiálnym otvorením. Znamená to, že už teraz je sprístupnená a vyznačená súvislá, hotová časť chodníka, zahŕňajúca viac ako 90% plánovanej trasy. Stačí len od Ferovej búdy sledovať zelené šípky a trojuholníky na bielom podklade a bezpečne sa vrátite na miesto, z ktorého ste vyrazili. Projekt je teda vo fáze pred dokončením, no pre "skúšobnú" prevádzku je použiteľný, bezpečný a nestráca nič zo svojej prirodzenej lesnej príťažlivosti. Na niektoré prekvapenia(Skalky,9) si však budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Pre tých, ktorí majú záujem stať sa partnermi tohto zaujímavého projektu a chceli by s ním spojiť svoje meno, či meno svojej firmy, stále trvá možnosť prispieť formou finančného daru(info na konatel@lmp.sk, alebo na 0903 789 288). Vďaka ochote a pomoci sponzorov sa nám doteraz darí realizovať projekt z veľkej časti z externých zdrojov. Znamená to, že budujeme turistickú infraštruktúru, vytvárame príležitosti a šetríme naše lesy zároveň. Ďakujeme!

Takto vyzerá plán trasy na pripravovanej úvodnej tabuli. V súčasnosti je možné prejsť takmer celým chodníkom, s výnimkou lokality Skalky(9), ktorá zatiaľ sprístupnená nie je. Od Vanslochu(7) tak po vyznačenej lesnej ceste prejdete priamo ku jaskyni v Čube(10).

Tu začína aj končí trasa chodníka. Z asfaltovej cesty v doline Krížneho potoka, spájajúcej Podolínec s Veľkým Lipníkom, odbočte pri Ferovej búde v smere šípky.

Ďalej len sledujete značenie. Táto značka je viditeľná už od Ferovej búdy.

V tomto bode, cca 180 metrov od začiatku, stúpa chodník ďalej ku nosorožcovi(2), Sovej skale(5) a na Soviu poľanu(6), no ak máte čas, alebo chuť len na kratšiu prechádzku ku jaskyni v Čube(10), môžete sa pustiť doprava na drevený mostík. Priamo ku jaskyni je to necelý kilometer. Treba však dávať pozor, chodník je značený len jednosmerne. Ak chcete absolvovať prechádzku celým chodníkom, kráčajte hore a mostíkom sa vrátite na záver.

Dub letný. V lokalite označenej na mapke číslom 3(spoznáte ju keď po dlhom stúpaní začnete konečne kráčať po rovine) môžete len pár metrov nad chodníkom nájsť niekoľko jedincov duba zimného a letného. Sú to jediné dospelé duby v doline, pričom výskyt teplomilného duba letného je v našich chladných klimatických podmienkach doslova raritou.

"Rozprávkový" chodník ku Sovej skale.

Lokalita okolo Sovej poľany(5) je takým malým podolínskym arborétom. Len tristo metrov dlhým úsekom chodníka, vedúcim po lesnej ceste od Sovej poľany po lúku na Vanslochu, narátate v lese minimálne dvanásť druhov drevín. Skúsite to? Hľadajte jedľu bielu, smrek obyčajný, buk lesný, smrekovec opadavý, borovicu lesnú, douglasku tisolistú, jarabinu vtáčiu, javor horský, javor mliečny, jaseň štíhly, lipu malolistú, brest horský.

Šípka na Vanslochu Vás nasmeruje dolu kopcom. Z tohto bodu už z diaľky vidieť na opačnom konci lúky veľkú bielo-zelenú značku, ktorá ukazuje ďalší smer do lesa a ku jaskyni v Čube(10). Vysoké Tatry na horizonte zvýrazňujú jedinečnosť a krásu podolínskych lesov.

Túto značku je vidieť od lavičky na Vanslochu. Navedie Vás na lesnú cestu smerujúcu ku jaskyni(10), odkiaľ ku Ferovej búde(1) opäť ukazuje zelená šípka.

Osemnásť metrov dlhá Jaskyňa v Čube(10) je verejnosti voľne prístupná.

Cestu od jaskyne spríjemňujú aj takéto výhľady na Panské lúky, Levočské vrchy, alebo Ľubovniansky hrad.

Záverom sa po mostíku dostanete do východzieho bodu.

Prajeme Vám bezpečný a príjemný pobyt v našich lesoch.

Ing. Pavel Homola, konateľ Lesy mesta Podolínec

PROJEKT REALIZUJÚ:

SPONZORI A PARTNERI:

MESTO PODOLÍNEC

Ján Chlpáň

JuPa Šugy s.r.o.

Ing. Miroslav Hamadej

Vilčinský Alexander

ZA POMOC ĎAKUJEME:

PZ JAVOR

Ondrej Pavlák

Jana Pavláková

Jozef Dziak

Peter Szentiványi

Ľuboš Zima

Samuel Pajer

Peter Hudáček

Tibor Reľovský

Martin Maličký

Marcel Tobis

Peter Jurík

Dušan Majerník

Autor projektu a návrhu trasy: P. Homola

Grafika a texty informačných tabúľ: P. Homola

Odborná spolupráca geológia a baníctvo: S. Pavlarčík

Foto: P. Homola, Z. Homolová, M. Maličký, M. Tobis, P. Jurík, D. Majerník, S. Pavlarčík, prelovca.sk, pixabay