Cenníky produktov a služieb

Ponukový cenník drevnej hmoty

Cenník platný od 11.1.2024.

Sortiment surového dreva podľa STN 480055, STN 480056. Lokalita: odvozné miesto.

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.A

Cena je uvedená s DPH 

102,00 €/

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.B

Cena je uvedená s DPH

102,00 €/

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.C

Cena je uvedená s DPH

93,60 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.A

Cena je uvedená s DPH

156,00 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.B

Cena je uvedená s DPH

156,00 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.C

Cena je uvedená s DPH

96,00 €/

Piliarska guľatina Borovica - III.A

Cena je uvedená s DPH

90,00 €/m³

Piliarska guľatina Borovica - III.B

Cena je uvedená s DPH

90,00 €/

Piliarska guľatina Borovica - III.C

Cena je uvedená s DPH

78,00 €/m³

Piliarska guľatina Buk - III.A

Cena je uvedená s DPH

132,00 €/

Piliarska guľatina Buk - III.B

Cena je uvedená s DPH

108,00 €/

Piliarska guľatina Buk - III.C

Cena je uvedená s DPH

96,00 €/

Piliarska guľatina Javor - III.A

Cena je uvedená s DPH

114,00 €/

Piliarska guľatina Javor - III.B

Cena je uvedená s DPH

90,00 €/

Piliarska guľatina Javor - III.C

Cena je uvedená s DPH

78,00 €/

Agregátna guľatina (vláknina výber do 20 cm)

Cena je uvedená s DPH

81,60 €/m³

Vláknina ihličnatá

Cena je uvedená s DPH

50,40 €/m³

Vláknina ihličnatá výberová nad 20 cm

Cena je uvedená s DPH

63,60 €/m³

Vláknina listnatá

Cena je uvedená s DPH

84,00 €/m³

Palivo ihličnaté - dĺžky (4-5m)

Cena je uvedená s DPH

50,40 €/

Palivo listnaté - dĺžky (4-5m)

Cena je uvedená s DPH

84,00 €/m³

Palivový výmet - ihličnaté ***

Cena je uvedená s DPH

19,20 €/m³

Palivový výmet - listnaté ***

Cena je uvedená s DPH

30,00 €/m³

Žrde ihličnaté

Cena je uvedená s DPH 

50,40 €/m³

Samovýroba - palivová haluzina (do 7cm)

Cena je uvedená s DPH

2,40 €/prm

Samovýroba - palivové hrúbie ihličnaté (nad 7cm)           

Cena je uvedená s DPH

9,60 €/prm


Samovýroba - palivové hrúbie listnaté (nad 7cm)

Cena je uvedená s DPH

13,20 €/prm

Samovýroba - ihlič. a listnaté - hal. aj hrúbie z porastov do 20 r.

Cena je uvedená s DPH

2,40€/prm

Samovýroba liesky

Cena je uvedená s DPH

2,40 €/prm

Čačina - samovýroba

Cena je uvedená s DPH

0,36 €/kg

Vianočné stromčeky - Jedľa

Cena je uvedená s DPH

13,00 €/ks

Vianočné stromčeky - Smrek

Cena je uvedená s DPH

8,00 €/KS

Ozdobná čačina

Cena je uvedená s DPH

0,96 €/kg

* Voľne ložené štiepané palivové drevo v dĺžkach 25cm, 33cm, prípadne podľa požiadavky zákazníka.

** Ukladané palivové drevo v dĺžkach 25cm, 33cm balené v sieťovanom vrecku. 

*** Palivo nižšej kvality alebo väčších priemerov, prípadne odrezky rôznych dĺžok, ktoré vznikajú pri manipulácií a vyzdravovaní dreva na sklade dreva. Môže obsahovať aj určitý podiel hniloby.

Ceny sú platné na parite odvozné miesto dodávateľa bez nákladky.


Ponukový cenník ubytovania na chate

Chata Kyčora - Vyšné Ružbachy.

Nájomca

Dĺžka pobytu

Cena s DPH

Občania s trvalým pobytom

v meste Podolínec

bez

50,00 €

1 noc

90,00 €

2 noci

150,00 €

3 noci

190,00 €

4 noci

220,00 €

5 nocí

250,00 €

6 nocí

270,00 €

7 nocí

290,00 €

Ostatní

bez

70,00 €

1 noc

110,00 €

2 noci

170,00 €

3 noci

210,00 €

4 noci

240,00 €

5 nocí

270,00 €

6 nocí

290,00 €

7 nocí

310,00 €

 

Okrem nájomného je nájomca povinný vopred zaplatiť aj depozit vo výške 150 € na pokrytie prípadných škôd na majetku v správe prenajímateľa. V prípade, ak pri odovzdaní priestorov prenajímateľovi jeho zamestnanec nezistí žiadne poškodenie majetku, bude depozit vrátený nájomcovi.


Ponukový cenník prác traktorom

Ceny za poskytované práce a služby traktorom ZETOR Forterra 110 HSX a prídavnými zariadeniami.

Číslo položky

Názov položky - služby

Merná jednotka

Cena s DPH v EUR

1.

Jazda traktorom

1 km

2,10

2.

Nakládka, vykládka s čelným nakladačom

1 hod

36,00

3.

Poskytnutie vlečky

1 hod

5,40

4.

Činnosť traktora

1 hod

34,80

5.

Mulčovanie

1 hod

35,00

6.

Drvenie konárov

1 hod

40,20

7.

Práca traktorom – odhŕňanie snehu

1 hod

36,00

8.

Práca s podkopom Ostler DP5

1 hod

36,00

9.

Pomocné práce – zametacie zariadenie

1 hod

36,00

 

* Rovnané palivové drevo v maximálnom množstve 10 prm na jednej vlečke.


Objednajte si náš tovar a služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Chcete nás kontaktovať?