Cenníky produktov a služieb

Ponukový cenník drevnej hmoty

Cenník platný od 1. júla 2021. 

Sortiment surového dreva podľa STN 480055, STN 480056. Lokalita: odvozné miesto.

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.A

Cena je uvedená s DPH 

120,00 €/

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.B

Cena je uvedená s DPH

120,00 €/

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.C

Cena je uvedená s DPH

93,60 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.A

Cena je uvedená s DPH

114,00 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.B

Cena je uvedená s DPH

102,00 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.C

Cena je uvedená s DPH

66,00 €/

Piliarska guľatina Borovica - III.A

Cena je uvedená s DPH

74,40 €/m³

Piliarska guľatina Borovica - III.B

Cena je uvedená s DPH

69,60 €/

Piliarska guľatina Borovica - III.C

Cena je uvedená s DPH

60,00 €/m³

Piliarska guľatina Buk - III.A

Cena je uvedená s DPH

91,20 €/

Piliarska guľatina Buk - III.B

Cena je uvedená s DPH

75,60 €/

Piliarska guľatina Buk - III.C

Cena je uvedená s DPH

60,00 €/

Piliarska guľatina Javor - III.A

Cena je uvedená s DPH

114,00 €/

Piliarska guľatina Javor - III.B

Cena je uvedená s DPH

90,00 €/

Piliarska guľatina Javor - III.C

Cena je uvedená s DPH

54,00 €/

Agregátna guľatina (vláknina výber do 20 cm)

Cena je uvedená s DPH

68,40 €/m³

Vláknina ihličnatá

Cena je uvedená s DPH

33,60 €/m³

Vláknina ihličnatá výberová nad 20 cm

Cena je uvedená s DPH

54,00 €/m³

Vláknina listnatá

Cena je uvedená s DPH

58,80 €/m³

Palivo ihličnaté - dĺžky (4-5m)

Cena je uvedená s DPH

34,80 €/

Palivo listnaté - dĺžky (4-5m)

Cena je uvedená s DPH

56,40 €/m³

Rovnané palivové drevo (metrovica) - ihličnaté

Cena je uvedená s DPH

30,00 €/prm

Rovnané palivové drevo (metrovica) - listnaté

Cena je uvedená s DPH

46,80 €/prm

Palivový výmet ***

Cena je uvedená s DPH

15,60 €/m³

Palivový výmet - Buk ***

Cena je uvedená s DPH

20,40 €/m³

Žrde ihličnaté

Cena je uvedená s DPH 

30,00 €/m³

Palivová haluzina - samovýroba

Cena je uvedená s DPH

2,40 €/prm

Palivové hrúbie ihličnaté - samovýroba               

Cena je uvedená s DPH

3,60 €/prm


Palivové hrúbie listnaté - samovýroba

Cena je uvedená s DPH

9,60 €/prm

Samovýroba liesky

Cena je uvedená s DPH

1,20 €/prm

Čačina - samovýroba

Cena je uvedená s DPH

0,12 €/kg

Vianočné stromčeky - Jedľa

Cena je uvedená s DPH

13,00 €/ks

Vianočné stromčeky - Smrek

Cena je uvedená s DPH

8,00 €/KS

Ozdobná čačina

Cena je uvedená s DPH

0,30 €/kg

* Voľne ložené štiepané palivové drevo v dĺžkach 25cm, 33cm, prípadne podľa požiadavky zákazníka.

** Ukladané palivové drevo v dĺžkach 25cm, 33cm balené v sieťovanom vrecku. 

*** Palivo nižšej kvality alebo väčších priemerov, prípadne odrezky rôznych dĺžok, ktoré vznikajú pri manipulácií a vyzdravovaní dreva na sklade dreva. Môže obsahovať aj určitý podiel hniloby.

Ceny sú platné na parite odvozné miesto dodávateľa bez nákladky.


Ponukový cenník ubytovania na chate

Chata Kyčora - Vyšné Ružbachy.

Nájomca

Dĺžka pobytu

Cena s DPH

Občania s trvalým pobytom

v meste Podolínec

bez

40,00 €

1 noc

70,00 €

2 noci

130,00 €

3 noci

170,00 €

4 noci

200,00 €

5 nocí

220,00 €

6 nocí

240,00 €

7 nocí

260,00 €

Ostatní

bez

55,00 €

1 noc

80,00 €

2 noci

160,00 €

3 noci

200,00 €

4 noci

230,00 €

5 nocí

250,00 €

6 nocí

270,00 €

7 nocí

300,00 €

 

Okrem nájomného je nájomca povinný vopred zaplatiť aj depozit vo výške 100 € na pokrytie prípadných škôd na majetku v správe prenajímateľa. V prípade, ak pri odovzdaní priestorov prenajímateľovi jeho zamestnanec nezistí žiadne poškodenie majetku, bude depozit vrátený nájomcovi.


Ponukový cenník prác traktorom

Ceny za poskytované práce a služby traktorom ZETOR Forterra 110 HSX a prídavnými zariadeniami.

Číslo položky

Názov položky - služby

Merná jednotka

Cena bez DPH v EUR

1.

Jazda traktorom

1 km

1,35

2.

Dovoz palivového dreva * - Podolínec

 

33,33

3.

Dovoz palivového dreva * - okolie do 5 km

 

37,50

4.

Dovoz palivového dreva * - okolie do 10 km

 

50,00

5.

Nakládka, vykládka s čelným nakladačom

1 hod

26,80

6.

Poskytnutie vlečky

1 hod

3,33

7.

Činnosť traktora

1 hod

25,00

8.

Mulčovanie

1 hod

29,17

9.

Drvenie konárov

1 hod

29,17

10.

Práca traktorom – odhŕňanie snehu

1 hod

26,80

11.

Práca s podkopom Ostler DP5

1 hod

26,80

12.

Pomocné práce – zametacie zariadenie

1 hod

26,80

 

* Rovnané palivové drevo v maximálnom množstve 10 prm na jednej vlečke.


Objednajte si náš tovar a služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Chcete nás kontaktovať?