Cenníky produktov a služieb

Ponukový cenník drevnej hmoty

Cenník platný od 1. januára 2019. 

Sortiment surového dreva podľa STN 480055, STN 480056. Lokalita: odvozné miesto.

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.A

79 €/

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.B

73 €/

Piliarska guľatina Smrek/Jedľa - III.C

57 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.A

95 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.B

85 €/

Piliarska guľatina Smrekovec - III.C

55 €/

Piliarska guľatina Borovica - III.A

62 €/

Piliarska guľatina Borovica - III.B

58 €/

Piliarska guľatina Borovica - III.C

50 €/

Piliarska guľatina Buk - III.A

76 €/

Piliarska guľatina Buk - III.B

63 €/

Piliarska guľatina Buk - III.C

55 €/

Piliarska guľatina Javor - III.A

64 €/

Piliarska guľatina Javor - III.B

54 €/

Piliarska guľatina Javor - III.C

44 €/

Agregátna guľatina (vláknina výber do 20 cm)

52 €/

Vláknina ihličnatá

28 €/

Vláknina ihličnatá výberová nad 20 cm

46 €/

Vláknina listnatá

49 €/

Palivo ihličnaté - dĺžky (4-5m)

25 €/

Palivo listnaté - dĺžky (4-5m)

45 €/

Rovnané palivové drevo (metrovica) - ihličnaté

25 €/prm

Rovnané palivové drevo (metrovica) - listnaté

39 €/prm

Palivo ihličnaté štiepané (klátiky) - voľne ložené *

20 €/prms

Palivo listnaté štiepané (klátiky) - voľne ložené *

32,50 €/prms

Palivový výmet **

13 €/

Palivový výmet - Buk **

17 €/

Žrde ihličnaté

25 €/

Palivová haluzina - samovýroba

4 €/prm

Palivové hrúbie - samovýroba

8 €/prm

Čačina - samovýroba

0,10 €/kg

Vianočné stromčeky - Jedľa

10,83 €/ks

Vianočné stromčeky - Smrek

6,67 €/ks

Ozdobná čačina

0,25 €/kg

* Voľne ložené štiepané palivové drevo v dĺžkach 25cm, 33cm, prípadne podľa požiadavky zákazníka.

** Palivo nižšej kvality alebo väčších priemerov, prípadne odrezky rôznych dĺžok, ktoré vznikajú pri manipulácií a vyzdravovaní dreva na sklade dreva. Môže obsahovať aj určitý podiel hniloby.

Ceny sú platné na parite odvozné miesto dodávateľa bez nákladky. 

Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH.


Ponukový cenník ubytovania

Chata Kyčora - Vyšné Ružbachy.

Nájomca

Dĺžka pobytu

Cena bez DPH

Cena s DPH

Občania s trvalým pobytom

v meste Podolínec

1 – 2 noci

65,45 €

72,00 €

3 noci

98,18 €

108,00 €

4 noci

125,45 €

138,00 €

5 nocí

141,82 €

156,00 €

6 nocí

158,18 €

174,00 €

7 nocí

169,09 €

186,00 €

Ostatní

1 – 2 noci

87,27 €

96,00 €

3 noci

130,91 €

144,00 €

4 noci

163,64 €

180,00 €

5 nocí

180,00 €

198,00 €

6 nocí

190,91 €

210,00 €

7 nocí

201,82 €

222,00 €

 

Okrem nájomného je nájomca povinný vopred zaplatiť aj depozit vo výške 50 € na pokrytie prípadných škôd na majetku v správe prenajímateľa. V prípade, ak pri odovzdaní priestorov prenajímateľovi jeho zamestnanec nezistí žiadne poškodenie majetku, bude depozit vrátený nájomcovi.

Zásady nájmu chaty Kyčora.pdf


Ponukový cenník prác traktorom

Ceny za poskytované práce a služby traktorom ZETOR Forterra 110 HSX a prídavnými zariadeniami.

Číslo položky

Názov položky - práce a služby

Merná jednotka

Cena bez DPH v EUR

1.

Jazda traktorom

1 km

1,35

2.

Dovoz palivového dreva * - Podolínec

 

25

3.

Dovoz palivového dreva * - okolie do 5 km

 

30

4.

Dovoz palivového dreva * - okolie do 10 km

 

41

5.

Nakládka, vykládka s čelným nakladačom

15 min

6,50

6.

Poskytnutie vlečky

1 hod

2,00

7.

Činnosť traktora

1 Mh

14,50

8.

Mulčovanie

1 hod

20,00

9.

Drvenie konárov

1 hod

24,00

10.

Práca traktorom - pluhovanie

15 min

7,80

11.

Kombinátorovanie kombinátorom KOM 250

1 ha

132,50

12.

Práca s podkopom Ostler DP5

1 hod

25,00

13.

Práca s rozmetadlom

1 hod

20,00

14.

Práca s pluhom PNJ 4-25

1 hod

28,00

15.

Pomocné práce – zametacie zariadenie

1 hod

12,00

 

* Rovnané palivové drevo v maximálnom množstve 10 prm na jednej vlečke.


Objednajte si náš tovar a služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Chcete nás kontaktovať?