Činnosť spoločnosti

„Našim cieľom nech je, aby sme nažívali v zhode s prírodou na základe poznania toho, čo v nej je a čo sa v nej deje.“ (Chrysippos)