Aktuality, oznamy a výzvy

Z dôvodu nepriaznivého počasia sme jesennú zalesňovačku preložili na 19.október (sobota). Prineste si so sebou motyky a zídeme sa o ôsmej ráno pred budovou lesov.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonávaná letecky v dňoch 7. až 20. októbra 2019. Posun je možný podľa vývoja počasia.Vakcinačné návnady, ktoré budú pokladané lietadlami sú čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka obsahujúca vakcinačnú látku. Obsah...

Obstarávateľ: Lesy mesta Podolínec s. r. o.;
Názov zákazky: Nákup lesníckej techniky- Lesy mesta Podolínec s.r.o.;
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je nákup 1 ks úžitkového vozidla a 1 ks mulčovaču podľa požadovanej technickej špecifikácie.;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné...

Najhľadanejším stromom tohto leta bol v podolínskych lesoch určite náš nosorožec. Nájsť ho sa podarilo dvadsaťjeden pátračom, ktorí sa zapojili do súťaže. Zo zeleného lesníckeho klobúka ruky našich zamestnancov nakoniec vytiahli čísla štyroch šťastných pátračov a knihy tak poputujú ku svojim novým majiteľom.

Vďaka dobrovoľníkom z Podolínca sú lesy zasa o niečo zdravšie a čistejšie. Lesy mesta Podolínec v spolupráci s mestom v rámci týždňa dobrovoľníctva zorganizovali "zúčtovanie" so starou environmentálnou záťažou, množstvom pneumatík, ktoré v minulosti ktosi nezodpovedne vyhodil do lesa. Chlapi, ale aj odhodlané dámy, sa pri práci poriadne zašpinili a...

Jedným z dôsledkov globálneho otepľovania je aj sťahovanie rastlinných a živočíšnych druhov za lepšími podmienkami. Druhy teplejších oblastí sa presúvajú z juhu na sever a tiež z nižších polôh do vyšších nadmorských výšok. Takto sa k nám na Slovensko z juhu dostal napríklad šakal zlatý, alebo z nížin a stredných polôh sa až po pásmo kosodreviny...

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Ing. Pavel Homola, konateľ spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o. pozýva ochotných dobrovoľníkov na pomoc pri vyťahovaní pneumatík z potoka v Kline. Zraz v sobotu 22. júna o 9:00 v kancelárií mestských lesov. Svoju účasť prosím potvrdiť konateľovi na čísle 0903 789 288 alebo Mgr. Dominike Skybovej 0904 113 590.

Po nedávnych vytrvalých a pomerne intenzívnych zrážkach došlo z dôvodu dlhodobo zanedbávanej údržby k upchatiu priepustu na odvoznej lesnej ceste zo Štupgrundu na Špicberg(LO Javor). Nakumulované množstvo vody podmáčalo teleso cesty a vytváralo naň tlak, hrozilo jej vážne poškodenie.

Zalesňovanie

03.05.2019

Sadenice lesných drevín sa v lese vysádzajú na vopred pripravené plochy naplánované lesníkmi. Zalesňovaním lesných pozemkov lesníci zabezpečujú celý rad produkčných a mimoprodukčných funkcií a významov lesných porastov. Vysadený les nám vyrába kyslík, má významnú pôdoochrannú funkciu, zadržiava a reguluje a filtruje vodu, filtruje a čistí vzduch a...

Spoločnosť Lesy mesta Podolínec si uvedomuje svoj podiel zodpovednosti za vytváranie vzťahu ľudí k prírodnému prostrediu a preto už v roku 2017 v tomto smere iniciovala spoluprácu so základnou školou v Podolínci. V roku 2018 získal zamestnanec mestských lesov Ing. Samuel Pajer v akreditovanom vzdelávacom programe Národného lesníckeho centra vo...

Vzťah lesa a vody je ovplyvňovaný veľkým množstvom rôzne pôsobiacich lokálnych, regionálnych, ale aj globálnych faktorov. Je taký zložitý, že presahuje viacero vedných odborov a desaťročia zamestnáva celé tímy vedcov a vedecké inštitúcie po celom svete. Aby sme mohli robiť zodpovedné rozhodnutia na úseku manažmentu vody v prírode, s cieľom...

Lesy sú súčasťou nášho života vo viacerých smeroch, než si uvedomujeme. Keď pijeme pohár čírej vody z vodovodného kohútika, sedíme na drevenej stoličke, hrejeme sa pri krbe v ktorom horí drevo alebo staviame strechu na dome, pracujeme v drevospracujúcom podniku nie vždy si uvedomíme že je to aj vďaka našim lesom. Napriek tomu sú tieto a mnohé...

"Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta." (John Muir)