Zdravý les nie je samozrejmosťou

20.02.2019

Niekedy sa stane, že aj pri najdôkladnejšej prevencii nás premôže nejaká choroba. Nádcha, soplík, chrípka... Sú však aj také neduhy, ktorým sa človek neubráni žiadnou prevenciou. Keď sa na poli ukáže burina, vezmeme do rúk motyku a burinu vykopeme. V nemocnici nám nádor z tela odstránia skalpelom. Burina lieta, krv tečie a výsledkom je záhrada poskytujúca úžitok alebo vyliečený človek. Záhradkár sa teší z mrkvy a paradajok, lekár je hrdina.

Čo však robiť, keď sa rakovina zahryzne do lesa? Presne to isté, čo by urobil záhradkár, alebo lekár. A prečo je dôležité z lesa stromy choré na rakovinu odstraňovať?

Ako vidieť na obrázkoch z porastu 256, stromy v mieste napadnutia vytvárajú charakteristické nádory. Drevo v nádore má zmenenú štruktúru a po čase začína hniť. Hniloba sa šíri po celom kmeni a oslabuje drevo. Rakovina nakoniec preruší aj všetky funkčné vodivé pletivá v lyku a strom bez prísunu živín do koruny usychá. Väčšinou však dochádza k jeho zlomeniu v mieste nádoru ešte skôr, a to vplyvom vetra. Ak sa v tom istom poraste vyskytujú stromy, v našom prípade jedle(a menej aj brezy), z ktorých je polovica napadnutá rakovinou a druhá nie, predpokladáme, že niektoré stromy sú voči tomuto ochoreniu vnímavejšie a niektoré naopak rezistentnejšie.

Platí, že čím viac chorých a oslabených stromov v lese rastie, tým menej odolný je celý les. My však potrebujeme lesy stabilné a zdravé, aby lepšie odolávali klimatickým zmenám a extrémnym výkyvom počasia. To znamená zmiešané a priestorovo bohato štruktúrované, zložené z viacerých druhov pôvodných drevín a so zastúpením všetkých vekových skupín a rastových štádií stromov na jednotke plochy. Od najmenších semenáčikov až po stáročných pradedov.

Práve prirodzená obnova lesa je spolu so zabezpečením mechanickej stability porastov jedným z dôvodov, prečo choré jedince z lesa odstraňovať. Ak teda chceme, aby sa les postupne obnovoval sám zo semien najkvalitnejších materských stromov, ktoré sú najlepšie prispôsobené lokálnym podmienkam, musíme umožniť rozmnožovanie len zdravým stromom. Odstránením chorého, alebo inak nevhodného jedinca dosiahneme, že sa nebude podieľať na reprodukcii a uvoľní priestor pre život potomstvu odolnejších rodičov.

Les sa postupne ozdraví a o pár desiatok rokov si už pri pohľade na pestré, viacetážové porasty nikto na rakovinu ani nespomenie. A naše terajšie úsilie pestovať zdravé lesy a predávať nekvalitné rakovinové drevo s tvrdou, alebo mäkkou hnilobou za čo najvyššiu cenu bude už dávno zapadnuté prachom. Lesu zdar priatelia :)