Aktuality, oznamy a výzvy

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej...

Ohrozenosť lesných a nelesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok...

Mesiac apríl sa pýši nádherným prívlastkom "Mesiac lesov". Plným právom, pretože lesnatosť na Slovensku je naozaj vysoká. Celková rozloha Slovenska je 4 903 397 ha z ktorej pripadá na les 2 006 939 ha. Lesy sú naozaj neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny. Či sa jedná o okolie riek alebo o pohoria, takmer všade vidíme na obzore les. Množstvo ľudí...

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec, týmto zadáva výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác v predmete zákazky "Oprava mostného objektu", v lokalite za IBV Križava, k.ú. Podolínec.

Milí priatelia prírody. V týchto dňoch naša dolina vytiahla zo šatníka to najkrajšie zo svojej jesennej kolekcie. Na jej obdivovanie v tejto paráde nám však zostáva už len posledných pár dní babieho leta, preto ak ste ešte prechádzku ku vodopádu, alebo kdekoľvek inde, v tomto období neabsolvovali, srdečne Vás do lesa pozývame a veríme, že pri...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii...

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA si pripomíname už vyše štyridsať rokov. Oslavuje sa každoročne 5. júna. Po prvý raz bol vyhlásený v roku 1972 na prvej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Celosvetovo sa oslavuje od roku 1973. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o vplyve...

Podolínske lesy sú plné miest a zákutí, ktoré stoja za to aby ich človek objavil, navštívil, videl a pripomenul si tak krásu a hodnotu prírodného prostredia, ktorým je obklopený. Jedno také zákutie, o ktorom ste možno ani nevedeli, sme pre Vás nedávno sprístupnili jednoduchým chodníkom. Príďte sa aj Vy prejsť ku Podolínskemu vodopádu. Je takmer dva...

"Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta." (John Muir)