Aktuality, oznamy a výzvy

Mesiac apríl sa pýši nádherným prívlastkom "Mesiac lesov". Plným právom, pretože lesnatosť na Slovensku je naozaj vysoká. Celková rozloha Slovenska je 4 903 397 ha z ktorej pripadá na les 2 006 939 ha. Lesy sú naozaj neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny. Či sa jedná o okolie riek alebo o pohoria, takmer všade vidíme na obzore les. Množstvo ľudí...

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec, týmto zadáva výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác v predmete zákazky "Oprava mostného objektu", v lokalite za IBV Križava, k.ú. Podolínec.

Milí priatelia prírody. V týchto dňoch naša dolina vytiahla zo šatníka to najkrajšie zo svojej jesennej kolekcie. Na jej obdivovanie v tejto paráde nám však zostáva už len posledných pár dní babieho leta, preto ak ste ešte prechádzku ku vodopádu, alebo kdekoľvek inde, v tomto období neabsolvovali, srdečne Vás do lesa pozývame a veríme, že pri...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii...

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA si pripomíname už vyše štyridsať rokov. Oslavuje sa každoročne 5. júna. Po prvý raz bol vyhlásený v roku 1972 na prvej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Celosvetovo sa oslavuje od roku 1973. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o vplyve...

Podolínske lesy sú plné miest a zákutí, ktoré stoja za to aby ich človek objavil, navštívil, videl a pripomenul si tak krásu a hodnotu prírodného prostredia, ktorým je obklopený. Jedno také zákutie, o ktorom ste možno ani nevedeli, sme pre Vás nedávno sprístupnili jednoduchým chodníkom. Príďte sa aj Vy prejsť ku Podolínskemu vodopádu. Je takmer dva...

Pol roka od vzniku spoločnosti nie je z hľadiska bilancovania výsledkov jej činnosti veľmi dlhá doba. Dokáže však dostatočne poukázať na trend vývoja a rovnako aj na prístup spoločnosti k stanoveným úlohám, požiadavkám, povinnostiam a tiež k vlastným predsavzatiam.

Ohrozenosť lesných a nelesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok...

Obchodná verejná súťaž nebola úspešná z dôvodu nesplnenia všetkých súťažných podmienok zo strany uchádzačov. Uchádzači nepredložili podnikateľské oprávnenie na výkon nasledovnej činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), použiteľné na právne úkony, ktoré...

"Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta." (John Muir)