Vakcinácia líšok proti besnote

04.10.2019

Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonávaná letecky v dňoch 7. až 20. októbra 2019. Posun je možný podľa vývoja počasia.
Vakcinačné návnady, ktoré budú pokladané lietadlami sú čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka obsahujúca vakcinačnú látku. Obsah tobolky je načervenalej farby a tobolka je označená nápisom " POZOR - VAKCÍNA PROTI BESNOTE ".
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto PROSÍME občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad NEDOTÝKALI, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov.
V prípade kontatku očkovacej látky so sliznicou alebo čerstvým poranením je potrebné ihneď vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať akýmkoľvek dostupným dezinfekčným prostriedkom. 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa