Nechoďte so psom do lesa. Zhadzujú vakcíny proti besnote líšok

30.03.2020

POPRAD. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojej stránke oznámila, že od 20. do 30. apríla sa uskutoční orálna vakcinácia líšok proti besnote.

Letecká pokládka bude vykonaná z letiska Poprad-Tatry na územie celého Prešovského a Košického kraja a tiež na územie okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, z výšky 50 metrov nad terénom.

Ako vyzerá vakcína

Vynechajú sa napríklad vodné plochy, cestné komunikácie, pásma ochrany prírody, mestá a osady.
Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude letecky pokladaná pri rýchlosti 150 km/h s hustotou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km štvorcový.

Vakcinačná návnada obsahuje modifikovaný vakcinačný kmeň besnoty, antibiotiká a stabilizačné médium.

Zmes je naplnená do plastikových toboliek, ktoré sú obalené návnadovou hmotou.

Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru pevnej konzistencie.

Vakcinačné návnady budú v čase aplikácie v zmrazenom stave.

Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou ústnej dutiny.

Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.


Odporúčania veterinárov

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná.

ŠVPS však žiada občanov, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v uvedenom termíne nevodili do lesa psy.

"V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou očí, úst, nosa alebo s čerstvým poranením je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácie s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady," upozorňujú odborníci na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

V poradí 41. kampaň, ktorá sa uskutoční leteckou pokládkou na území Slovenska, spolufinancuje Európska únia.

Na orálnu vakcináciu bude použitá vakcinačná návnada Lysvulpen por. a. u. v., ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty Sad Bern v celkovom počte 347 250 vakcinačných návnad.