Lesy a ich biodiverzita - zdroj zdrojov

21.03.2020

Medzinárodný deň lesov si pripomíname každoročne od roku 2012 kedy ho prvýkrát vyhlásilo valné zhromaždenie OSN. Deň oslavuje a zvyšuje povedomie o dôležitosti všetkých druhov lesov o úžitkoch, ktoré lesy poskytujú celej spoločnosti pri napĺňaní vízie a cieľov udržateľného rozvoja. Témou roku 2020 sú Lesy a biodiverzita.

Lesy sú domovom približne 80 percent všetkého života na pevnine. Množstvo životných foriem nachádzajúcich sa v lesoch (mikroorganizmy, rastliny, hmyz, huby a zvieratá) predstavuje biologickú rozmanitosť lesov ktoré sa často navzájom priamo a nepriamo ovplyvňujú. Rastliny a lesy ponúkajú zvieratám a hmyzu potravu a prístrešie, zatiaľ čo šelmy a dravce kontrolujú populácie bylinožravcov, ktoré by svojim premnožením les poškodili...

Lesy sú udržateľným zdrojom zdrojov a pôsobia ako kľúčoví prispievatelia v boji proti zmene klímy. To zasa zaisťuje lepší život a pohodu súčasnosti, ako aj budúcej generácie. Dnes je takmer jedna tretina zemskej hmoty pokrytá lesmi. Ako uviedla OSN, slúžia ako živobytie pre približne 1,6 miliardy ľudí vrátane viac ako 2 000 pôvodných kultúr.

Preto je našou povinnosťou starať sa o les, o tento bohatý zdroj zdrojov.

Ing. Marián Beňo