Výzva na predkladanie ponúk

03.09.2019

Obstarávateľ: Lesy mesta Podolínec s. r. o.;
Názov zákazky: Nákup lesníckej techniky- Lesy mesta Podolínec s.r.o.;
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je nákup 1 ks úžitkového vozidla a 1 ks mulčovaču podľa požadovanej technickej špecifikácie.;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://www.voarchiv.eu/files/347-ac5c265e8c/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 11.09.2019, 16:00 hod.


Súbory verejného obstarávania Nákup lesníckej techniky- Lesy mesta Podolínec s.r.o.:

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Cenová ponuka (formulár):

https://www.voarchiv.eu/files/347-ac5c265e8c/Príloha č.2_Cenová ponuka.xlsx

Technická špecifikácia: 
Kúpna zmluva: