Ryby, rybky, rybičky..

02.06.2022

Mestské lesy v Podolínci pristupujú k lesu ako ku komplexnému živému celku s vedomím, že druhová pestrosť je zárukou ekologickej stability a tá je zase zárukou plnenia všetkých dôležitých funkcií lesov. V spolupráci s miestnou rybárskou organizáciou sme sa preto zúčastnili zarybňovania a vypúšťania pstruha potočného do Krížneho potoka. V našich lesoch tak chránime a podporujeme biodiverzitu nielen na zemi a vo vzduchu, ale už aj vo vode. Za skvelú spoluprácu ďakujeme miestnym rybárom! Zeleným a živým lesom zdar!

Podolínsky vodopád ožíva novými nájomníkmi

Lesníci veľmi dobre vedia, že aktívny manažment a ochrana prírodného prostredia nie je iba o stromoch a zalesňovaní

Biodiverzita v ľudských rukách

Text: Ing. Pavel Homola

Foto: Ing. Daniel Murcko