Svetový deň životného prostredia - spojenie ľudí s prírodou

05.06.2017

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA si pripomíname už vyše štyridsať rokov. Oslavuje sa každoročne 5. júna. Po prvý raz bol vyhlásený v roku 1972 na prvej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Celosvetovo sa oslavuje od roku 1973. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o vplyve života a práce ľudí na životné prostredie a vyzývať ich, aby sme našu planétu chránili a spoločným úsilím aktívne prispievali k uvážlivému využívaniu jej zdrojov.

Tento deň je taktiež spoločenskou iniciatívou, kedy sa ľudia zúčastňujú rôznych podujatí, ako sú "zelené" koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stromčekov, či rôzne recyklačné kampane. V mnohých krajinách je tento sviatok príležitosťou pre podpísanie či ratifikáciu dôležitých medzinárodných dohôd a niekedy vedie aj k vytvoreniu stálych vládnych štruktúr zaoberajúcich sa ekonomickým plánovaním a environmentálnym manažmentom.

K 2. júnu 2017 bolo zaregistrovaných už 1099 akcií na stránke: https://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

Téma pre rok 2017

Tohtoročnou témou Svetového dňa životného prostredia je SPOJENIE ĽUDÍ S PRÍRODOU (Connecting People to Nature). Organizátori nás vyzývajú, aby sme vyšli do prírody, kochali sa jej krásou, uvedomili si, že sme jej súčasťou a že sme na nej závislí. Máme pamätať na to, že ak udržujeme našu planétu zdravú, aj my sme zdraví.

Táto myšlienka je zachytená a umocnená aj v slogane Spojení s prírodou. V dnešnom modernom svete len niektorí z nás trávia dostatok času relaxovaním v prírode a mohli tak oceniť jej vplyv na duševné zdravie. Tým, že oslavujeme Svetový deň životného prostredia obklopení prírodnou krásou môžeme znovu objaviť dôležitosť starostlivosti o životné prostredie.

Nárast ľudskej populácie a rozvoj svetových ekonomík najviac ovplyvňuje prírodné ekosystémy a druhy, ktoré v nich žijú. Odhaduje sa, že až polovica zemského povrchu je už značne poznačená ľudskou činnosťou. Väčšina druhov rastlín a živočíchov je odkázaná prežívať vo zvyškoch prírodnej krajiny. Spôsob, akým človek zamoruje ovzdušie, znečisťuje vodu, zasypáva prostredie v ktorom žije množstvom odpadkov, likviduje dažďové pralesy, lesy, mokrade, koralové útesy či rieky, má dopad hlavne na obyvateľov, ktorí sú súčasťou týchto ekosystémov.

Ochudobňovanie rozmanitosti a bohatosti Zeme so sebou prináša aj zánik možnosti objaviť nové lieky, nové druhy potravín, nové technológie a iné možnosti a služby prospešné pre človeka. Mnohé druhy hmyzu, vtákov či netopierov sú užitočné tým, že opeľujú kvitnúce druhy rastlín a poľnohospodárskych plodín, zelené rastliny "likvidujú" z atmosféry oxid uhličitý a naopak, do prostredia uvoľňujú kyslík, mokrade znižujú nebezpečenstvo záplav a čistia vodu.

Každý rok má Svetový deň životného prostredia inú hostiteľskú krajinu, kde sa konajú oficiálne oslavy. Oslavy v hostiteľskej krajine pomáhajú vyzdvihnúť problémy v oblasti životného prostredia, ktorým krajina čelí, a podporuje úsilie o ich riešenie. Tohtoročným hostiteľom je Kanada. V roku 2016 bola hostiteľskou krajinou Angola, ktorá vyzývala občanov k nulovej tolerancii pre obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi.

Zdroje informácií:

https://worldenvironmentday.global/

https://www.un.org/en/events/environmentday/background.shtml

https://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

https://worldenvironmentday.global/en#howto

https://worldenvironmentday.global/en/how-celebrate/explore-nature-you-love-worldenvironmentday

https://www.unep.org/newscentre/canada-host-world-environment-day-2017

https://www.who.sk/medzinarodny-den/svetovy-den-zivotneho-prostredia/

https://www.harm.sk/oslavte-svetovy-den-zivotneho-prostredia-tak-ako-sa-patri/

https://www.bureauveritas.sk/home/news/events/svetovy-den-zp-2017

https://www.sopsr.sk

"Denne som vídaval na úsvite strom, ako sa od vrcholu koruny až k päte stromu prebúdza. Bol totiž plný vtákov. A vždy za úsvitu začal ožívať a spievať, a keď potom vyšlo slnko, pustil svoje bohatstvo k nebu ako starý dobrácky pastier, a až do večera zostával prázdny, môj strom – dom, môj strom – zámok... Rozprával a my sme vedeli, že na strom je nutné sa dívať dlho, aby sa takto v človeku zrodil."                                                        Antoine de Saint Exupéry - CITADELA