Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj drevnej hmoty

21.02.2017

Obchodná verejná súťaž nebola úspešná z dôvodu nesplnenia všetkých súťažných podmienok zo strany uchádzačov. Uchádzači nepredložili podnikateľské oprávnenie na výkon nasledovnej činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), použiteľné na právne úkony, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace.