Obchodná verejná súťaž na predaj drevnej hmoty

21.09.2018

Lesy mesta Podolínec s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Výzva: Obchodná verejná súťaž - predaj drevnej hmoty.pdf

Formulár: Súťažný návrh k verejnej obchodnej súťaži.docx

Návrh kúpnej zmluvy: Kúpna zmluva - predaj drevnej hmoty.pdf

Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách Lesy mesta Podolínec s.r.o..pdf