Nový most

04.12.2018

Vážení Podolínčania, už niekoľko týždňov chodíme do doliny po novom, kvalitnom moste. Jeho výstavbu na základe výsledku transparentnej verejnej súťaže realizovala stavebná spoločnosť NOLEN. Všetky práce prebiehali podľa pokynov projektanta, v súlade s projektovou dokumentáciou a v zmysle zverejnenej zmluvy. Na financovaní sa okrem spoločnosti Lesy mesta Podolínec podieľali aj spoločnosti TOMAK z Podolínca a Pozemkové spoločenstvo Nižné Ružbachy, ktoré hospodária na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch v katastri mesta.