Založenie spoločnosti

21.04.2016

Založenie spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o. na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Podolínci. Uznesenie z zasadnutia MsZ v Podolínci dňa 21.4.2016.pdf