Autobusová preprava
Sem vložte podnadpis

Ponúkame Vám služby v oblasti prepravy osôb autobusom ISUZU Turquoise.
Obsaditeľnosť: 31 sedadiel.

Ponukový cenník autobusovej prepravy

Preprava osôb autobusom ISUZU Turquoise E4 - obsaditeľnosť: 31 sedadiel.

Preprava

0,80 €/km

Stojné

6 €/hod

Prístavné do 100 km

8 €

Preprava v rámci Podolínca

8 €

Objednajte si autobusovú prepravu

Preprava osôb autobusom ISUZU Turquoise E4.